Visokotlačno vodeno čišćenje i pjeskarenje

Visokotlačno vodeno čišćenje i pjeskarenje

Poštivajući i prateći visoke ekološke standarde koje propisuje EU, a vodeći računa o važnosti za očuvanje i zaštitu okoliša upotrebom jednog od najsuvremenijh visokotlačnih strojeva proizvedenih u EU koji osim vode ne upotrebljava nikakva kemijska sredstva u mogućnosti smo izvršiti usluge visokotlačnog vodenog čišćenja i pjeskarenja koristeći hladnu ili vruću vodu:

• čišćenje i pjeskarenje fasada,kamena,spomenika,ograda,stepenica i ostalih površina
• čišćenje i uklanjanje grafita i ostalih boja s fasada,betonskih zidova i ostalih površina
• čišćenje i pranje grobnica i spomenika
• čišćenje i pranje krovnih površina-krovova i oluka
• čišćenje i pjeskarenje brodova,brodskih motora,flapsova,z noga ...
• Čišćenje i pranje kupališta-ulazi u more,gatovi,trupovi broda,kavezi ribogojilišta....
• čišćenje i uklanjanje žvaka s javnih i drugih površina
• Čišćenje i pranje javnih površina-trgova,fontana,parkova,ulica,parkirališta,pješačkih zona ... od prljavštine,naslaga,ulja,boja,masnoća,tragova guma
• Čišćenje i pranje kamenih i drugih tvrdih podova na površinama kao što su terase,okućnice,parkirališta,balkoni...
• Čišćenje i pranje rezervoara,silosa,cisterni,spremnika,kanala,cjevovoda,tunela,bazena....
čišćenje i uklanjanje industrijskih masnih naslaga u proizvodnim pogonima,radionama,skladištima i ostalim površinama
• Skidanje signalizacija s asfaltnih površina,pranje i odmašćivanje prometne signalizacije i infrastrukture
• čišćenje i pjeskarenje građevinskih strojeva i ostalih postrojenja
• čišćenje i pjeskarenje građevinskih oplata i skela
• i druge usluge visokotlačnog vodenog čišćenja i pjeskarenje ostalih površina

Nakon izvršene usluge čišćenja i uklanjanja nečistoća u mogućnosti smo Vam na tretirane površine nanijeti impregnaciju i zaštitu.